Skip to content

eu projekti

Proračun projekta

Proračun projekta

  • 3 min read

Pisanje projekata: Što trebate znati o proračunu projekta Proračun projekta sastavni je dio ugovora o donaciji i jednako je važan kao i narativni dio prijavnog… Read More »Proračun projekta

Skip to content