Skip to content

Natječaj za najbolje hrvatsko socijalno poduzetništvo u 2012. Prijavite se!

  • 3 min read

Udruga za kreativni razvoj Slap u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Forumom socijalnog poduzetništva SEFOR raspisuje natječaj za Nagrade za socijalno poduzetništvo u 2012. godini. 

Nagrade za socijalno poduzetništvo ove se godine dodjeljuju u tri kategorije:

1. NAGRADA ZA POSTOJEĆI SOCIJALNOPODUZETNIČKI POTHVAT

2. NAGRADA ZA SOCIJALNOPODUZETNIČKU IDEJU

3. NAGRADA ZA PROMICANJE SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

Kako europska unija definira socijalno poduzetništvo?

ŠTO JE SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO?
Socijalno poduzetništvo zasnovano je na vrijednostima; ono je pokretač društvenih promjena. Neovisno o pravnom obliku pod kojim djeluje ravnopravno spaja društvene, ekonomske i ekološke ciljeve. Dobit koju poduzetničkom aktivnošću ostvaruje, upotrebljava kao sredstvo za ostvarenje društveno korisne misije, a ne kao isključivi cilj svoga djelovanja.

Kod socijalnog poduzeća primarni cilj je rješavanje društvenih/ekoloških problema ispred ostvarivanja dobiti za pojedinca. Ono djeluje na otvorenom tržištu proizvodnjom dobara i usluga na poduzetnički i inovativan način, a stvorene viškove koristi za ostvarenje društvene svrhe. Njime se upravlja na odgovoran, demokratski i transparentan način, prije svega uključivanjem zaposlenika, članova, klijenata i ostalih dionika u procese donošenja odluka.

Glavni kriteriji za dodjelu nagrada

INOVATIVNOST: Socijalni poduzetnici transformiraju tradicionalni način poslovanja inovativnim pristupom upravljanju, rješavanju lokalnih/globalnih problema i potreba, inovativnim proizvodom, uslugom ili primjenom novih tehnologija i ideja.

ODRŽIVOST: Organizacija postiže određeni stupanj organizacijske i financijske samoodrživosti kroz prihod koji ostvaruje te stvara održivi model socijalnog poduzetništva.

IZRAVNI DRUŠTVENI UTJECAJ: Organizacija svojim djelovanjem uključuje marginalizirane skupine i/ili stvara izravan i mjerljiv učinak u zajednici.

RAZVOJNA PERSPEKTIVA: Menadžment ima jasnu viziju te realni plan razvoja zasnovan na postojećim i realno dostupnim resursima.

Prijava na natječaj

Na natječaj se možete prijaviti ispunjavanjem kratkog upitnika klikom na link NAGRADE ZA SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO 2012.  Rok za prijavu na natječaj je 10. ožujka 2013. godine.

Nagrade

Najbolji socijalnopoduzetnički pohvat u 2012. godini osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kuna.Nagradu dodjeljuje Modra nit d.o.o., marketinška agencija u vlasništvu Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka, u sklopu vlastitog programa društvene odgovornosti.

Tri najbolje socijalnopoduzetničke ideje osvojiti će paket marketiniških i konzultantskih usluga regionalnih centara podrške Clustera za eko-društveni razvoj Hrvatska – CEDRA HR.

Osobi koja je u protekloj godini svojim radom i djelovanjem najviše doprinijela promidžbi socijalnog poduzetništva bit će uručeno posebno priznanje.

O dobitnicima nagrada odlučivat će komisija kojeg čine predstavnici Foruma socijalnog poduzetništva kao neformalne mreže koja radi na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Finalisti će biti obaviješteni o rezultatima natječaja do 15. ožujka pismenim putem, a svečanost proglašenja pobjednika i uručenja nagrada održat će se u Zagrebu, 21. ožujka 2013. godine.

Skip to content