Skip to content

Pregled trenutno otvorenih natječaja za EU fondove

  • 5 min read

Donosimo pregled najvažnijih natječaja iz EU fondova za područje Republike Hrvatske, regije i Europske unije koji su trenutačno otvoreni!

Naziv natječaja: Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska – Nabava opreme
Referentni broj:
Vrsta: Javna nabava, roba
Opis: U sklopu ove javne nabave, traži se dobavljanje opreme za održavanje i ispitivanje otpadnih voda, kao i treninzi za naručiteljevo osoblje… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Trening sudaca i suradnja sudova na pitanjima prava konkurentnosti
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Temeljem ovog poziva, mogu se financirati projekti koji se bave treningom sudaca i uspostavom suradnje sudova na pitanju konkurentnosti i to prema sljedećim prioritetima: projekti koji osiguravaju… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: MARE – Projekti prostornog planiranja na Mediteranu i Crnom moru
Referentni broj: MARE/2012/25
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Cilj projekta je prikupiti praktično znanje i iskustvo u implementaciji metoda pomorskog prostornog planiranja u jednom ili više prekograničnih pomorskih područja Mediteran ili Crnog mora kako bi se dala dodana vrijednot postojećim aktivnostima suradnje…. Kliknite za više informacija!

Podsjećamo na neke od još uvijek otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava:

Naziv natječaja: TEMPUS IV: Reforma visokog obrazovanja kroz međunarodnu suradnju
Referentni broj: 2012/C 375/07
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Cilj je Tempus programa pružiti potporu modernizaciji visokog obrazovanja u državama u okruženju Europske unije. Prijavitelji moraju biti pravne osobe utemeljene u državi članici EU ili Tempus državi partnerici barem pet godina… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Drugi program Unije u području zdravstva – operativne potpore
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Drugi program Unije u području zdravstva financira projekte kojima je cilj poboljšanje zdravlja ljudi, promocija zdravlja i smanjenje razlika te generiranje i diseminaciju informacija i zanja o zdravlju i zdravstvu.Operativne potpore dodjeljuju se organizacijama koje daju svoj doprinos ispunjenju ciljeva EK u ovom produčju, a posebice u pogledu zdravog starenja, održivih zdravstvenih sustava… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: “Europa za građane” Program 2007.-2013.
Referentni broj: EACEA – Unit P7 Citizenship
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: U ovom programu, prioritet je stavljen na određene teme od osobite važnosti za razvoj aktivnog europskog državljanstva. Naglasak takvih tema je ojačavanje sinergije između projekata koji se bave istim problemima i osiguravaju vidljivost i utjecaj podržanih aktivnosti i programa općenito. U bavljenju tim temama prijavitelji su pozvani na djelovanje izvan nacionalnih okvira i rješavanju problema iz europske perspektive, i/ili uspoređujući različita nacionalna mišljenja. Takva transnacionalna dimenzija trebala bi biti, kad god je to moguće, popraćena jakom lokalnom dimenzijom…. Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: MRRFEU: Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Svrha Javnog poziva je prikupljanje regionalnih razvojnih projekata – projektnih ideja utemeljenih na regionalnim strateškim dokumentima, koje su prihvatljive za financiranje u okviru budućih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske…Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Mladi na djelu – 2013
Referentni broj: YIA NA
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: „Mladi na djelu” je program koji je Europska unija stvorila za mlade. Program teži poticanju osjećaja aktivnog europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima te njihovom uključivanju u oblikovanje budućnosti Unije. Program promičemobilnost unutar i izvan granica Europske unije, neformalno obrazovanje i interkulturalni dijalog te potiče zapošljivost i uključivanje svih mladih, bez obzira na razinu njihova obrazovanja i njihovo kulturno i društveno podrijetlo… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva
Referentni broj: EuropeAid/133646/M/ACT/HR
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Opći cilj Poziva  je doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju hrvatskih organizacija civilnoga društva. Specifični cilj(evi) ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga jesu: proširiti doseg regionalnih mehanizama potpore OCD-ima kroz jačanje održivih modela OCD-a i sudjelovanje građana u lokalnim procesima odlučivanja…Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: CIP – Inteligentna energija u Europi
Referentni broj: CIP – IEE – 2013
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Cilj projekata koji će se financirati iz ovog programa jest doprinijeti sigurnoj, održivoj i cjenovno kompetitivnoj energiji za Europu kroz poticanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, promicanje novih i obnovljivih izvora energije, potporu energetskoj diversifikaciji i promicanje energetske učinkovitosti i korištenja novih i obnovljivih izvora energije u transportu… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: FP7: IKT 11. poziv
Referentni broj: FP7-ICT-2013-11
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Otvoren je 11. poziv za dostavu prijedloga projekata u sektoru IKT. Financirat će se projekti koji se odnose na sljedeće teme: Izazov 1: Povjerljiva mrežna i uslužna infrastruktura (ICT-2013.1.1 Buduće mreže), Izazov 3: Alternativni putevi komponentama i sustavima (ICT-2013.3.1 Nano-elektronika, ICT-2013.3.2 Fotonici)… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Program za cjeloživotno učenje – Opći poziv za prijedloge 2013.g.
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: Natječaj iz Programa za cjeloživotno učenje za 2013.g. Za ovaj poziv osigurano je 1,276 milijardi eura. Razina odobrenih sredstava i trajanja pojedinih projekata ovisi o faktorima kao što su tip projekta i broj uključenih zemalja…Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: EU ICI-ECP – program obrazovne suradnje instrumenta ICI
Referentni broj: EACEA/44/12
Vrsta: Bespovratna sredstva
Opis: ICI-ECP poziv odnosi se na bilateralnu suradnju sljedećih zemalja: Europske unije i Australije; Europske unije i Japana; Europske unije i Novog Zelanda; Europske unije i Republike Koreje. Prijave mogu podnositi prijavitelji iz partnerskih država, država članica Europske unije te iz Hrvatske pod uvjetom da Hrvatska postane članica EU do donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava… Kliknite za više informacija!

Više informacija o trenutačno otvorenim natječajima i onima u najavi možete pronaći ovdje!

Skip to content