Skip to content

Konferencija Poslovna olimpijada – brže, više, jače 29.10.2013

  • 2 min read

U organizaciji studenta Ekonomskog fakulteta u Osijeku ispred krovne studentske organizacije – Studentskog zbora, održat će se konferencija na kojoj će o projekcijama rasta i razvoja, kao i o očekivanim budućim ekonomskim trendovima u Republici Hrvatskoj i u svijetu te njihovom utjecaju na studente, govoriti cijenjeni stručnjaci s područja tržišnog natjecanja.

Prva konferencija pod nazivom Poslovna olimpijada – brže, više, jače će biti održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Gajev trg 7, 29. listopada 2013. godine (utorak), u vremenu od 12:15 do 17:00 sati.

Cilj Konferencije je omogućiti studentima stjecanje novih znanja od uglednih predavača koji se svakodnevno susreću s realnim poslovnim problemima koji se mogu riješiti dugoročnim strateškim planiranjem, ali i poticanjem razmjene znanja i suradnje studenata ekonomskih fakulteta sa sektorom privrede, institucija i ostalih relevantnih činitelja koji mogu i moraju postati osnova ekonomskog rasta i poslovne inovativnosti.

Udruga Zebrica je za organizatore konferencije odradila marketing kampanju koja uključuje pripremu materijala poput zasebne web stranice, Facebook stranice konferencije te promo materijala.

Plan i program – Poslovna olimpijada

www.ekonomskiportal.com/poslovna-olimpijada
facebook.com/PoslovnaOlimpijadaEFOS

Poslovna olimpijada EFOS

Poslovna olimpijada EFOS

Organizatori konferencije

Ekonomski fakultet u Osijeku  Poslijediplomski doktorski studij Management Ekonomski portal

Skip to content