Skip to content

Natječaj ‘Moja zelena zona’ – razvoj zelenog poduzetništva

  • 2 min read

Zagrebačka banka u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske objavljuje natječaj za donacije ‘Moja zelena zona!’ u svrhu poticanja korištenja novih i inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija, poglavito održivog korištenja energije, te zapošljavanja i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa svojom poslovnom politikom i dosadašnjom dobrom praksom.

Tko se može prijaviti?
U sklopu ovog Natječaja prijave mogu podnijeti obrtnici, male i srednje tvrtke, udruge (organizacije civilnog društva), poljoprivrednici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, znanstvene i školske ustanove, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave (općine, gradovi, županije), te zadruge hrvatskih branitelja.

Moja zelena zona - za razvoj zelenog poduzetništva

Moja zelena zona – za razvoj zelenog poduzetništva

Prijave se podnose za projekte koji se odnose na:

  • energetsku učinkovitost,
  • korištenje obnovljivih izvora energije,
  • održivu gradnju,
  • čistiji transport,
  • korištenje inovativnih metoda i materijala za zaštitu okoliša,
  • proizvodnju zdrave hrane,
  • pokretanje istraživačkog projekta,
  • izdavačku djelatnost u svrhu informiranja i educiranja o zelenim temama,
  • obrazovnu djelatnost u smislu organiziranja seminara, radionica, predavanja i slično.

Više informacija o natječaju
Natječaj je objavljen 5. lipnja 2013., a prijave  se zaprimaju do 30. rujna 2013. godine.

Upute za prijavitelje 
Pristupnica za prijavu projekta

Upute za prijavitelje i Pristupnica za prijavu projekta dostupne su također i na web stranicama www.zelenazona.hr i www.regea.org.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu:
dop@unicreditgroup.zaba.hr.

Skip to content