Skip to content

Jamstvo za mlade – za zapošljavanje mladih 13 milijardi eura

  • 4 min read

Jamstvo za mlade novi je pristup rješavanju nezaposlenosti mladih u okviru kojeg sve osobe mlađe od 25 godina unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja dobivaju kvalitetnu i konkretnu ponudu bez obzira na to jesu li prijavljeni na zavod za zapošljavanje ili ne.

Kvalitetna ponuda podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili za nastavak obrazovanja te mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji.

Program i koristi – Jamstvo za mlade

Da bi se razvio i pokrenuo program Jamstvo za mlade potrebna je snažna suradnja među ključnim dionicima: javnim tijelima, zavodima za zapošljavanje, pružateljima usluga profesionalnog usmjeravanja, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, službama za potporu mladima, poduzećima, poslodavcima, sindikatima itd.

 >>> I Hrvatska predala planove za Jamstvo za mlade

Pomoću programa uzajamnog učenja Europske strategije zapošljavanja, olakšana je razmjena najbolje prakse među vladama (posebice ističemo Finsku).

Ukupni procijenjeni trošak uspostave programa Jamstvo za mlade u europodručju je 21 milijarda eura godišnje, odnosno 0,22 % BDP-a. (Izvor: Izvješće Međunarodne organizacije rada – kriza zapošljavanja u europodručju)

Međutim, ne provođenje mjera mnogo je skuplje. Mlade osobe koje nisu u radnom odnosu, ne školuju se ili ne osposobljavaju koštaju EU otprilike 153 milijarde eura (1,21 % BDP-a) godišnje – u dobiti i predviđenoj zaradi te porezima. (Izvor: Izvješće Eurofounda o nezaposlenosti mladih). U tom smislu je Jamstvo mladima zapravo investicija.

Trenutna situacija

Situacija je sada doista zabrinjavajuća: u 28 zemalja članica u rujnu ove godine bez posla je bilo 5,6 milijuna mladih osoba ili 23,5 posto njih, u zoni eura 24,1 posto. U Grčkoj i Španjolskoj posao ne može naći jedan od dvoje mladih.

Čak 7,5 milijuna mladih između 15 i 24 godine starosti u EU nije zaposleno, ne školuje se niti stječe radne vještine. U zadnje četiri godine ukupna stopa zaposlenosti mladih triput se brže smanjila nego zaposlenost odraslih.

>>> Nezaposlenost mladih Europu je pretvorila u bure baruta

Prema novom programu, svaka će zemlja članica u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka zaposlenja svakom svom građaninu starom do 25 godina ponuditi kvalitetan posao, nastavak školovanja te šegrtovanje ili stažiranje (pripravništvo). Youth guarantee je jedna od krucijalnih i najurgentnijih strukturnih reformi koje zemlje članice trebaju poduzeti, a logika mu je vrlo jednostavna: državne službe za zapošljavanje moraju aktivno pomagati mladim ljudima ili da nađu posao primjeren njihovu obrazovanju, vještinama i iskustvu, ili da steknu obrazovanje, vještine i iskustvo koje poslodavci traže.

Primjeri dobre prakse – Austrija i Finska

Zamisao o Jamstvu mladima temelji se na iskustvu Austrije i Finske, koje je pokazalo da se ulaganje u mlade isplati. U Finskoj je zahvaljujući tom postupku 83,5 posto mladih unutar tri mjeseca od registracije uspješno zaposleno ili upućeno na šegrtovanje ili daljnje školovanje. Za mnoge druge zemlje će provedba Jamstva mladima zahtijevati neke strukturne reforme, poput uspostave javnih službi za zapošljavanje mladih ili pokretanja školovanja za zanimanja i sustava za osposobljavanje, odnosno za stjecanje vještina koje poslodavci traže. No, Jamstvo za mlade donijet će i troškove zemljama članicama.

Najvažniji izvor novaca Europske unije za provedbu programa Jamstvo mladima i drugih mjera za snižavanje nezaposlenosti mladih ljudi bit će Europski socijalni fond (ESF), u koji bi se sljedećih godina trebalo slijevati svake godine više od 10 milijardi eura. Europsko vijeće i Parlament osnovali su također Inicijativu za zapošljavanje mladih, koja će se usredotočiti na regije u kojima je stopa nezaposlenosti mladih veća od 25 posto. U taj fond zemlje članice trebale bi godišnje uplaćivati tri milijarde eura.

nezaposlenost-mladih-jamstvo za mlade

Izvor: ictbusiness.info (od 27.8.2013.)

 

Izvori:
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=hr
euroreport.hr

Skip to content