Skip to content

Gdje tražiti bespovratna sredstva za poduzetničke projekte

  • 3 min read

Bespovratna sredstva namijenjena poduzetnicima i obrtnicima – ukratko ono što se nudi.

FP7 – Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (od 2014 Horizon 2020)

Komponente:
Ideje (Ideas, 7.5 milijardi €)  mali i srednji poduzetnici (SME – small and medium-sized enterprises) mogu se natjecati kao i sve druge vrste javnih i privatnih organizacija a procjenjuje se kvaliteta ideje.

Ljudi (People, 4.7 milijardi €) potiče se uključivanje SME u partnerstva s industrijom i akademskom zajednicom u svrhu razvoja ljudskih kapaciteta.

Sposobnosti (Capacities, 4 milijardi €) natječaji se otvaraju nekoliko puta godišnje.

Više informacija na:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/support 
https://cordis.europa.eu/fetch?

Poseban program Istraživanja u korist SME potiče inovativne sposobnosti SME i njihov doprinos razvoju novih proizvoda i tržišta baziranih na tehnologiji – CIP Competitiveness and Innovation Programme.

PODRUČJE INOVACIJE

ECO Innovation za poduzetništvo i inovacije (430 mil €) obuhvaća korištenje eko-inovacijskih, zelenih, tehnologija u zaštiti okoliša, podizanje konkurentnosti i poticanje ekonomskog razvoja.  ECO Innovation generalno poboljšava uvjete za inovacije kroz uvođenje inovativnog managementa, razmjenu iskustava, te aktivnosti kojima se potiče inovativnost u tvrtkama, pojedinim sektorima, clusterima i javno-privatnim partnerstvima.

https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/index_en.htm

PODRUČJE ENERGIJA

Područje energije  podrazumijeva promociju obnovljivih izvora energije, diversifikacije izvora energije, poticanje energetske efikasnosti u industriji, zgradarstvu i prometu.

PODRUČJE FINANCIRANJE SME

GIF – High Growth and Innovative SME Facility – podrška je inovacijama kroz ulaganja rizičnih fondova (venture funds), posebno za sektor inovacija u zaštiti okoliša.

SMEG – SME Guarantee Facility – podržava konkurentnost i zapošljavanje kroz garancije, mikrokredite, i mezzanine financiranje po povoljnijim uvjetima.

Ukupno je na raspolaganju 1.1 B eura, a provodi se kroz Europski investicijski fond (EIF)
www.access2finance.eu

PODRUČJE ICT

Podržava područja: ICT za zdravlje, starenje i inkluziju Digitalne knjižnice ICT za poboljšane javne usluge ICT za energetsku efikasnost i pametnu mobilnost višejezični web i Internet.

PODRUČJE RAZVOJA TEHNOLOGIJA

EUREKA kao paneuropska mreža između tržišno orijentiranih, industrijskih organizacija koje se bave istraživanjem i razvojem. Ovaj program stvara veze za poticanje inovativnosti i pruža pristup znanju, vještinama i ekspertizi, te pristup nacionalnim javnim i privatnim izvorima financiranja.

EUREKA Eurostars namijenjen je bilo kojem području tehnologije s civilnom namjenom, u svrhu razvoja novog proizvoda, procesa ili usluge.  Mogu ga koristiti samo mali i srednji poduzetnici.

www.eureka.bewww.bicro.hr

CJELOŽIVOTNO UČENJE

Leonardo da VinciGrundtvig i Erasmus za mlade poduzetnike namijenjeni su malim i srednjim poduzetnicima. Obuhvaćaju razmjenu iskustava, otvaranje novih tržišta kroz kontakte, stvaranje transnacionalnih inicijativa za poboljšanje vještina ljudskih resursa, i sl.

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htmwww.erasmus-entrepreneurs.eu

UVJETI ZA DODJELU ( bespovratna sredstva ):  u bilo kojem slučaju su: pozitivno poslovanje u zadnje 3 godine, plaćeni svi doprinosi i porezi državi, riješeni vlasnički odnosi,  uredna dokumentacija, studija izvodljivosti, utjecaja na okoliš i ostale potrebne studije,  poslovni plan i dobro osmišljen projekt u skladu s uvjetima natječaja. Dodijeljena sredstva ne smiju stvarati dobit već samo pokrivaju troškove Pravilo de minimis nalaže da unutar tri godine iznos potpora može biti najviše 200.000 eura.

[slideshare id=23101456&doc=mogunostisufinanciranjapoduzetnikihprojekata-130617050137-phpapp01]

Skip to content