Skip to content

EU fondovi

Fondovi Europske unije (EU) sredstva su iz proračuna Europske unije namijenjena zemljama članicama (strukturni fondovi i Kohezijski fond), zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji (pretpristupni fondovi) te određenim zemljama nečlanicama (Europska susjedska politika).

Ususret fondovima kohezijske politike u Hrvatskoj: ususret_fondovima_kohezijske_politike_u_hr_hgk_publikacija_za_web.pdf

Slijedom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), Republika Hrvatska je od 2000. godine korisnica programa pomoći i pretpristupnih programa. Ciljevi i svrha pretpristupnih fondova EU su provedba reformi i pružanje pomoći u usklađivanju s provedbom pravne stečevine EU (acquis communautaire) te priprema zemalja korisnica za ulazak u punopravno članstvo Europske unije kao i priprema za korištenje postpristupnih fondova – strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

ECO Friendly – Obnovljivi izvori energije (OIE) 

Otvoreni natječaji za EU fondove

Pogledajte sve natječaje

Javni pozivi i natječaji

Natječaji – SAFU
Natječaji Europske unije
South East Europe Transnational Cooperation Programme
IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme
Intelligent Energy Europe
IPA Slovenija Hrvatska
CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme
FP7 – Seventh Research Framework Programme
EU finance for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Programme Med
Europe’s Information Society

Pretpristupna pomoć – “IPA” fondovi

Do stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska ima na raspolaganju sredstva iz pretpristupnog programa IPA (IPA- Instrument za pretpristupnu pomoć – Instrument for Pre-accession Assistance) koji kroz pet IPA komponenti nudi bespovratna sredstva za izgradnju i jačanje institucija (I), prekograničnu suradnju (II), regionalni razvoj (III), razvoj ljudskih potencijala (IV) i ruralni razvoj (V). Uz IPA-u, Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva iz odabranih Programa Unije čija je svrha promicanje suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama Europske unije. Hrvatska kao zemlja ne-članica EU za trenutno aktualne programe plaća članarinu te sa EU ima potpisane Sporazume o razumijevanju.

Očekuje se da je rok korištenja aktualnog pretpristupnog fonda IPA-e u Republici Hrvatskoj traje do 31. prosinca 2013.

strateski okvir za razvoj eu projekata fondovi
Strateški okvir za razovj EU projekata – Izvor: prvikorak.eu/eu-fondovi

Punopravno članstvo

Nakon 1. srpnja 2013, odnosno danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj postat će dostupna puno šira “lepeza” pod-programa za financiranje uz značajno veće izvore i iznose financiranja.

Hrvatska će stupanjem u punopravno članstvo EU početi koristiti sredstva iz strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijskog fonda tj. fondova namijenjenih ekonomski slabije razvijenim područjima EU-a. Uz te fondove, Hrvatska će danom pristupanja početi koristiti i fondove namijenjene poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pripremi za pristupanje Šengenskom prostoru te druge programe i inicijative (Izvor: Delegacija Europske unije u RH, 2011).

strukturni elementi eu fondovi
Predpristupni fondovi – Izvor: www.prvikorak.eu/eu-fondovi

Od pretpristupnih programa do strukturnih instrumenata (fondova)

Skip to content