Skip to content

Ekološki ciljevi Europske Unije za period 2020-2030

  • 2 min read

Europska Unija je propisala vrlo ambiciozne „zelene ciljeve“ paketom energetsko-ekoloških propisa. Time se proklamiraju pro ekološka načela supstitucije fosilnih, ekološki prihvatljivijim energentima te odgovorno i učinkovito upravljanje energetskim sustavima. Iako su kranji rokovi relativno daleki i sežu u treće desetljeće 21. stoljeća, Europska komisija je već pokrenula postupak online javne rasprave koja će trajati do 2. srpnja 2013. godine.

Spomenutim ciljevima, nazvanim – „Ciljevi 20-20-20“, postavljena su slijedeća 3 primarna zahtjeva pred države članice Unije:

  • 20% -no smanjenje emisije stakleničkih plinova u odnosu na količinu iz 1990.-te godine,
  • 20%-no povećanje potrošnje energije dobivene iz obnovljivih izvora i
  • 20%-no unapređenje energetske učinkovitosti Europske Unije.

Ovi su ciljevi postavljeni u ožujku 2007. godine, kada su se čelnici država članica obvezali da će se europsko gospodarstvo okrenuti energetski visokoučinkovitim tehnologijama s niskom upotrebom ugljika.

Procijenjeno je da bi 20%-no povećanje potrošnje energije dobivene iz obnovljivih izvora dovelo do otvaranja 417 000 novih radnih mjesta, dok bi ostvarenjem trećeg 20-20-20 cilja, odnosno unapređenjem energetske učinkovitosti Unije za 20%, trebalo doći do otvaranja dodatnih 400 000 radnih mjesta.

Ovi ambiciozni planovi, trebali bi se ostvariti na slijedeći način:

  • revizijom Europskog sustava za trgovanje stakleničkim plinovima (ETS) i uvođenjem jedinstvene kvote na razini Unije, za moguću emisiju stakleničkih plinova umjesto dosadađnjeg sustava nacionalnih kvota,
  • smanjenjem emisije stakleničkih plinova u sektoru kućanstava, poljoprivredne proizvodnje,  gospodarenja otpadom i prometa,
  • povećanjem potrošnje energije dobivene iz obnovljivih izvora s 9.8% u 2010. na 20% do 2020. godine te
  • skladištenjem ugljičnog dioksida dobivenog industrijskom proizvodnjom u posebnim za to predviđenim podzemnim postrojenjima.

„Ciljevi 20-20-20“ prvenstveno predstavljaju sveobuhvatan pristup suzbijanja globalnih negativnih ekoloških trendova. Međutim, ti ciljevi predstavljaju i platformu za izgradnju odgovorne Europske Unije koja učinkovito raspolaže energetskim sustavima, potiče razvoj zelene industrije bazirane na obnovljivim izvorima energije i time osnažuje kompetitivnost europskih gospodarskih subjekata na resursima limitiranom, globalnom tržištu.

Izvor: ec.europa.eu/news/energy

Skip to content